Imam pravo na...

Dopunsko osiguranje pokriva sudjelovanje u troškovima – takozvanu participaciju

Autor: Prof. dr. sc. Goran Roic
event 20.04.2021.
Foto: Shutterstock

Dopunsko zdravstveno osiguranje nije obavezno i ne morate ga plaćati, ali ste onda dužni participirati u svakoj zdravstvenoj usluzi ili cijeni lijeka koji uzimate.

Imate li samo osnovno zdravstveno osiguranje, bez dopunskog, prema zakonu ste dužni plaćati takozvano sudjelovanje u troškovima zdravstvenih usluga. Nekada se to zvalo participacija. Izuzetak je onaj dio populacije koji je posve oslobođen takvih troškova kao što su djeca do navršene 18. godine života i djeca osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad.

Najmanje 20% od cijene usluge

Također, plaćanja su oslobođeni svi koji su nesposobni za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje, članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi te branitelji s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30 posto. Od plaćanja sudjelovanja oslobođeni su i svi oni koji boluju od HIV-a i drugih zaraznih bolesti te oboljeli od zloćudnih bolesti.

Svi ostali građani ako nemaju dopunsko osiguranje dužni su plaćati najmanje 20 posto od cijene obavljene zdravstvene usluge. Postotak je, dakle, najmanje petina cijene svake zdravstvene usluge prema cjeniku HZZO-a, a ukupan iznos sudjelovanja ovisi o vrsti usluge. Pritom su određeni i minimalni iznosi koje morate platiti.

Za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici (osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije), minimalni iznos je 25 kuna. U slučaju specijalističke dijagnostike koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite, plaća se najmanje 50 kuna po obavljenoj pretrazi.
Za ortopedska i druga pomagala određena općim aktom HZZO-a minimalni iznos sudjelovanja je također 50 kuna, dok je u ambulantama fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i kod fizikalne u kući, minimum 25 kuna po danu. Svaki dan hospitalizacije plaća se bez dopunskog najmanje 100 kuna po danu, a za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina riječ je o minimalnom iznosu od 1.000 kuna.

Stariji od 65 godina za dentalna pomagala s osnovne liste HZZO-a platit će najmanje 500 kuna. Ipak, u slučaju da završite bolnici, najviši ukupni iznos koji ćete platiti je 2000 kuna, bez obzira na to koliko ste dugo ležali u bolnici ili kakve ste zahvate i pretrage imali. Ovaj maksimum od 2000 kuna određen je i kod dijagnostičkih pretraga kao što su CT i magnetna rezonanca.

Novi trošak – test na COVID

Otkada je krenula epidemija, pojavio se i novi trošak ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje. Zatrebate li obavljanje pretraga ili bilo kojih zdravstvenih usluga u dnevnoj bolnici, morat ćete participirati i za testiranje na COVID.

Polica dopunskog od HZZO-a iznosi 840 kuna godišnje i plaća se u mjesečnim iznosima od 70 kuna. U početku, kada je uvedeno dopunsko, nudio ga je samo HZZO, no kroz godine su to počele raditi i sve privatne osiguravajuće kuće u Hrvatskoj. Treba se dobro informirati pokriva li polica sve ono što vam je potrebno, od dijagnostike do hospitalizacije i lijekova s obje liste.

Polica, nadalje, počinje vrijediti tek dva tjedna nakon što je sklopite. U tom periodu od 14 dana plaćate sudjelovanje u svim zdravstvenim uslugama kao da i nemate policu.

Komentari
Sve vijesti